Nationale Werkelijke Rentegevende Schuld

ntk
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1897
Soort: Certificaat
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja