Bouw- en Exploitatie Maatschappij "Vondelstraat"

Prijs:10.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1966
Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium