Schadeverzekeringsmaatschappij Boerhaave

Prijs:16.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1967
Soort: Aandeel- A
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: ja