Borneo Exploratie=- en Mijnbouw - Maatschappij "Pasangan"

Prijs:25.00EUR
Plaats: 'Amsterdam
Jaar: 1898
Soort: Pref. Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja