Petroleum Maatschappij "Henderson"

Prijs:12.00EUR
Plaats: ''s Gravenhage
Jaar: 1908
Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja