Yland & Zonen

Prijs:6.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1959
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

EF

Coupons: ja