Christelijke Coöperatieve Brood=Bakkerij en Verbruiksvereeniging "Ons Beginsel"

Prijs:22.00EUR
Plaats: 'Arnhem
Jaar: 1920
Soort: Obligatie
Coupure: 250 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons: nee