Petroleum Royalty Maatschappij

Prijs:5.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1904
Soort: Onder-Inkomst Obl.
Coupure: 50 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons: nee