BRIKO gevestigd te 's Gravenhage

Prijs:5.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1954
Soort: Aandeel
Coupure: 50 gulden
Kwalieit:

EF

Coupons: ja