Haarlemsche Scheepsbouw Maatschappij

Prijs:14.00EUR
Plaats: Haarlem
Jaar: 1958
Soort: Aandeel
Coupure: 700 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons: nee