Algemeene Visscherij Maatschappij

Prijs:16.00EUR
Plaats: IJmuiden
Jaar: 1908
Soort:

Opr.Aandeel

Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden:  Specium