Maatschappij tot Exploitatie van het Buiten Nieuwland

Prijs:10.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 19..
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee

Bijzonderheden: Blanco