Verffabrieken voorheen G. Betlem te Utrecht

Prijs:14.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1921
Soort: Prioriteits-Aandeel
Coupure:

2000 gulden

Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Blanco