Utrechtsche Ma. tot het vervaardigen van Kerk- en Huissierraden v/h/ F. Mengelberg

Prijs:12.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1908
Soort: Onder- Aandeel
Coupure:

500  gulden

Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium