Fabriek De Volharding te Soerabaja

Prijs:10.00EUR
Plaats: Soerabaja
Jaar: 1943
Soort: Aandeel
Coupure:

500 gulden

Kwalieit: EF
Coupons: nee

Bijzonderheden: Specium