Nederlandsch - Indische Exploratie Maatschappij

Prijs:18.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1896
Soort:

Oprichters-Aandeel

Coupure:
Kwalieit: VF
Coupons: ja