Bataviasche Verkeers Maatschappij

Prijs:7.00EUR
Plaats: Batavia
Jaar: 1930
Soort:

Amortisatiebewijs

Coupure: 250 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee