Handels - Assurantie- en Crediet - Onderneming

Prijs:10.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1952
Soort:

Schuldbrief

Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF/F
Coupons: nee