Exploitatie Maatschappij "Het Huis"

Prijs:10.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1918
Soort: Aandeel
Coupure: 500 Gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Blanco