Samenwerkende Electriciteits - Productiebedrijven ta Arnhem

mijn verzamelgebied
Plaats: Arnhem
Jaar: 1970
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 Gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Blanco