Lakfabriek en Exportmaatschappij voorheen Jacob Vis Pz te Zaandijk

Prijs:7.00EUR
Plaats: Zaandijk
Jaar: 1918
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 Gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Blanco