Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken

Prijs:18.00EUR
Plaats: IJmuiden
Jaar: 1960
Soort: Certificaat
Coupure: 1000 Gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium