Hollandsche Ertswinning Maatschappij

Prijs:10.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar:

1927

Soort:

Aandeel

Coupure: 250 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee