Algemeene Assurantie - Maatschappij voor Schade, Procedure en Solvabiliteit "Servato"

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1908
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

VF-

Coupons: nee