Patent Exploitatie Maatschappij "Ferrum"

Prijs:10.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar:

1908

Soort:

Aandeel

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja