Vereenigd Bezit van Winstbewijzen Holtrans

Prijs:6.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1924
Soort: Aandeel
Coupure: 10 gulden
Kwalieit:

VF+

Coupons: ja