Nederlandsch-Indische Exploratie-Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar:

1898

Soort:

Aandeel

Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee