Nederlandsch - Indische Exploratie-Maatschappij. (Shell)

Prijs:10.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar:

1898

Soort:

Aandeel

Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee