Nederlandse Bouw- en Exploitatie Maatschappij te Apeldoorn

Prijs:14.00EUR
Plaats: Apeldoorn
Jaar: 1961
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

EF

Coupons: ja