Nederlandsche Maatschappij tot indijking der Op- en Aanwassen in de Oosterschelde

Prijs:20.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1855
Soort: Preferend Aandeel
Coupure: 60 gulden
Kwalieit:

EF

Coupons: ja