Nederlandse Bouw- en Exploitatie Maatschappij te Apeldoorn

mijn verzamelgebied
Plaats: Apeldoorn
Jaar: 1961
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja