Verenigde Industrie- en Handelmaatschappij VIHAMIJ

mijn verzamelgebied
Plaats: Arnhem
Jaar: 1965
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium