Nederlandsch - Siberische Goudvelden - Maatschappij "Minoessink"

Prijs:80.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1899
Soort: Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja