Groninger Automobiel Maatschappij ( Gronam )

Prijs:28.00EUR
Plaats: Groningen
Jaar: 1952
Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee