Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Ned.Indië

Prijs:2.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar:

1943

Soort:

Warrant

Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons:

nee