Rotterdamsche Handels- en Landbouwbank

Prijs:95.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1922
Soort: Obligatie
Coupure: 10 Gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee