Tampico Panuco Petroleum Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar:

1918

Soort:.

Pref. aandeel

Coupure: 50 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja