De Nederlandsche Maatschappij van Verzekeringen

Prijs:30.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1919
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: nee