De Nederlandsche Maatschappij van Verzekeringen en Lijfrente

Prijs:30.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1918
Soort: Aandeel
Coupure: 350 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: nee