Golubovecer Glanzkohlenbergbau Actien gesellschaft

Prijs:5.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar:

1899

Soort:

Certificaat

Coupure: 200 florijnen
Kwalieit: EF
Coupons:

ja