De Nederlandsche Maatschappij voor Kunstmatige Oesterteelt

Prijs:10.00EUR
Plaats: Bergen op Zoom
Jaar: 1892
Soort: Winstaandeel
Coupure:
Kwalieit: VF-
Coupons: ja