R.K. Sportvereniging "Victoria Boys"

mijn verzamelgebied
Plaats: Apeldoorn
Jaar: 1958
Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee