Exploitatie Maatschappij Scheveningen ( E.M.S.)

Prijs:10.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1966
Soort:

Aandeel

Coupure: 100 gulden
Kwalieit:

EF/VF

Coupons: ja