Nederlandsche Petroleum Maatschappij "Photogen"

Prijs:13.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1920
Soort: Aandeel........A
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee