Grootboeken der 3% percents Nationale Schuld

Prijs:30.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1932
Soort: Overschrijving
Coupure: 40.000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee