Bataviasche Verkeers Maatschappij

Prijs:7.00EUR
Plaats: Batavia
Jaar: 1930
Soort: Amortisatiebewijs
Coupure: 1.000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee