Maatschappij "Beider Belang" tot exploitatie van Onroerende Goederen

Prijs:5.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1916
Soort: Premie-Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF-/F
Coupons: ja