Nederlandsche Maatschappij tot indijking der Op-en Aanwassen in de Oosterschelde

Prijs:14.00EUR
Plaats: London
Jaar: 1854
Soort: Certificaat
Coupure: 600 gulden
Kwalieit: EF/VF
Coupons: nee

Bijzonderheden: Het bedrijf werd in 1852 onder concessie van de koning der Nederlanden opgericht. Het zakelijk doel was de landaanwinning in het gebied van de Oosterschelde tussen Bergen op Zoom en Antwerpen. Het bedrijf was meer dan 50 jaar genoteerd aan de London Stock Exchange, maar ging uiteindelijk in 1907 failliet. Een groot deel van het kapitaal, en verschillende direkteuren kwamen uit het Verenigd Koninkrijkj en Sir John Rennie was Hoofdingenieur.

Practige blauw Stempel met daarin 2 wapens t.w. links de zegel van de Nederlandsche Leeuw en rechts de zegel van Zeeland? met daarin de Nederlandsch Leeuw en afbeeldingen van Vissen