Exploitatie Maatschappij "de Munt"

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1912
Soort: Onderaandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specimen