Bouwmaátschappij Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Bussum

Prijs:12.00EUR
Plaats:

Bussum

Jaar:
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specimen